luni

15 august, 2022

Dicționar Economic

AJUTOR DE ŞOMAJ

vineri, 6 august, 2021

> asistenţă financiară prin care se garantează, pentru şomeri, venituri la nivelul unui minim de existenţă pe timp determinat. Nivelul şi perioada pentru care se acordă a. de ş., precum şi ponderea acestuia faţă de salariu sunt diferite de la ţară la ţară. În România, reglementările în vigoare stipulează că a. de ş. se acordă pentru maximum 272 de zile într-un cuantum exprimat în patru variante, în funcţie de situaţia în care se află cel ce urmează
să-l primească. Persoanele care au beneficiat de a. de ş. legal şi care în decursul perioadei respective nu s-au încadrat în muncă, în condiţiile în care sunt, în continuare, lipsite de mijloace de întreţinere, primesc alocaţie de sprijin – o sumă ce reprezintă 40% din salariul minim brut pe ţară. Această alocaţie se acordă pentru 18 luni. A. de ş.  şi alocaţia de sprijin sunt forme importante de protecţie socială.  A. de ş. în economia actuală are două mari funcţii: a) funcţia de asigurare pentru şomeri – oferă un supliment sau o completare a mijloacelor de trai pentru o perioadă precis determinată; b) funcţia de asistenţă pentru şo- meri – susţinerea programelor de calificare, recalifi- care  şi reorientare a şomerilor, precum şi a programelor de încadrare în activitate. Prima funcţie a a. de ş. este un mijloc de protecţie socială şi un cost social, în timp ce a doua devine o investiţie în resursele umane pentru inserţia  şomerilor în viaţa activă şi susţinerea flexibilităţii pieţei muncii (v. Pro- tecţie socială, Costuri sociale).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: