înţelegere, consemnată într-un document, între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice) prin care acestea formulează unele drepturi  şi obligaţii reciproce, le transmit de la o persoană la alta sau le lichidează. În unele situaţii a.e. reprezintă premisa unor contracte economice, ca şi a unor Tratate economice. În fond, într-o economie de piaţă şi în cadrul unui stat de drept, relaţiile dintre unităţile economice, dintre participanţii la activitatea economică se desfăşoară pe baza acordurilor de voinţă exprimată liber. Numai că a.e. reprezintă  o premisă, un cadru convenit, în prealabil, cu privire la actele şi faptele de comerţ (vânzare-cumpărare, credit etc.) ce urmează a se desfăşura. Unele dintre aceste acorduri se derulează în conformitate cu reglementările juridice naţionale, cu Codul Comercial al fiecărei ţări, altele sunt reglementate prin dreptul comercial internaţional.