sâmbătă

2 decembrie, 2023

Dicționar Economic

SPONSORIZARE

joi, 16 ianuarie, 2014

activitate ce se desfăşoară în temeiul unui acord intervenit între sponsor şi beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare şi bunurilor materiale ce se acordă ca sprijin, precum şi asupra duratei s. În cazul s. constând din bunuri materiale, acestea din urmă sunt evaluate prin contractul de s. la valoarea lor reală din momentul predării lor către beneficiar. Poate beneficia de s. orice persoană juridică nonprofit de utilitate publică, care desfăşoară ori urmează a desfăşura o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ,  ştiinţific, religios, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice, ca şi asigurării calităţii mediului înconjurător. Persoanele fizice ori juridice române care efectuează s. beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul s., dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Beneficiarii s. sunt scutiţi de plata taxei pe valoarea adăugată asupra veniturilor încasate din s. analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: