miercuri

5 octombrie, 2022

Dicționar Economic

PUTERE ECONOMICĂ, 

joi, 16 ianuarie, 2014

capacitatea de valorificare a potenţialului economic de care dispune o ţară, la un moment dat. P.e. are un rol important în determinarea locului pe care îl ocupă o ţară în diviziunea internaţională a muncii şi în circuitul mondial de valori materiale şi spirituale. În afară de potenţialul economic, p.e. depinde de o multitudine de factori: sistemul economico-social şi gradul său de dezvoltare; politica economică adoptată şi gradul de susţinere a acesteia de către populaţia ţării respective; volumul şi eficienţa investiţiilor de capital; gradul de specializare şi locul pe care-l ocupă ţara respectivă în fluxurile economice internaţionale; sistemul de legături cu instituţiile economice internaţionale; sfera de cuprindere şi gradul de folosire a sistemului informaţional în viaţa economico-socială; gradul de dezvoltare a infrastructurii; conjunctura economică  şi politica internaţională şi, mai ales, capacitatea ţării respective de a o utiliza pentru promovarea interesului naţional. Cei mai importanţi indicatori care reflectă p.e. sunt: productivitatea socială a muncii; capacitatea de absorbţie a pieţei interne; stabilitatea monedei naţionale şi puterea ei de cumpărare; structura şi re- zultatele balanţei comerciale şi ale balanţei de plăţi; volumul şi structura PIB în cifre absolute şi pe locuitor. Evoluţia p.e. depinde şi de apartenenţa la anumite centre de putere economică care s-au format în ultimele decenii ale secolului al XX-lea (Europa Occidentală, America de Nord şi Asia de Sud-Est), între care s-au constituit puternice fluxuri economice mondiale. Centrele de putere polarizează potenţialul economic şi forţa economică mondială, determinând evoluţia ei.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: