joi

6 octombrie, 2022

Dicționar Economic

Operaţiuni bursiere

joi, 16 ianuarie, 2014

(v. BURSĂ)
OPERAŢIUNI DE LEASING, modalităţi co- merciale operaţionale moderne ca instrument de sprijin şi de înlesnire a procesului de privatizare, ca formă nouă de circulaţie a mărfurilor în ţara noastră; o.  de l. figurează de câteva decenii în legislaţia şi practica comercială din ţările avansate economic. În cadrul o. de l., o parte, denumită locator, se obligă ca, la solicitarea celeilalte părţi, denumită utilizator, să cumpere sau să preia de la o terţă persoană, denumită furnizor, un bun mobil sau imobil şi să transmită utilizatorului posesia şi folosinţa asupra acestuia, contra unei plăţi numite redevenţă, în scopul exploatării sau, după caz, al achiziţionării bunului.  O. de l. conferă întreprinzătorului posi- bilitatea de a procura operativ, fără investiţii mari imediate, utilajele şi instalaţiile necesare unei afaceri.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: