marți

28 martie, 2023

Dicționar Economic

FOND DE RULMENT

joi, 16 ianuarie, 2014

(capital de lucru), volumul activelor circulante ale întreprinderii din care s-au scăzut pasivele curente ale acesteia. Activele circulante sau curente includ disponibilităţile băneşti (în numerar sau în conturile curente), stocurile de producţie, creanţe, titluri de plasament care pot fi transformate în lichidităţi într-un termen scurt (maximum un an). Pasivele curente sunt obligaţiile pe termen scurt ale întreprinderii şi cuprind împrumuturile  şi alte datorii asimilate (furnizori, impozite, salarii etc.). Volumul total al activelor circulante sau curente reprezintă capitalul de lucru brut al întreprinderii. Dacă din acesta se scad datoriile pe termen scurt (pasivele curente) rezultă capitalul de lucru net, cunoscut şi sub denumirea de fond de rulment. Ambii indicatori au un rol important în determinarea gradului de lichiditate al întreprinderii, care reflectă capacitatea acesteia de a-şi achita datoriile curente de plată.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: