formă a pieţei cu concurenţă imperfectă, în care sfera cererii este restrânsă, existând doar doi cumpărători. Fiind singurii purtători ai cererii în ceea ce priveşte bunul respectiv, cei doi agenţi economici- cumpărători pot să-şi impună preţul, avantajos lor, în condiţiile de atomicitate a ofertei. Spre exemplu, atunci când ar exista doar două fabrici de zahăr cumpărătoare de sfeclă de zahăr oferită de mai mulţi producători agricoli, acestea au posibilitatea de a se aproviziona la anumite preţuri, impuse vânzătorilor (v. Concurenţa).