model dinamic de adaptare reciprocă a forţelor pieţei, în cadrul căruia modificările preţurilor şi a cantităţilor se realizează în funcţie de reacţia întârziată a ofertei. D.p. de p. este reprezentarea procesului de adaptare impus de modificarea cererii, având aspectul unei pânze de păianjen. Creşterea cererii de la  0
C la  1
C
duce la un exces de cerere 
).
Q
Q
( C
0
0 −
 Dacă oferta
nu se modifică, preţul creşte de la  0
P la  ’
P1 , iar în
faza următoare are loc expansiunea ofertei de la  0
Q la

Q1 . Cantitatea 

Q1 este însă cerută la preţul  ’
P1 .
Deoarece cantitatea oferită nu scade instantaneu, producătorii vând cantitatea  ’
Q1 la preţul  ,
P ’1 la care
piaţa este “golită” în această perioadă. Pentru a ajunge să ofere  ’
Q1 , ofertanţii au nevoie de timp. Acest
proces de adaptări succesive se reia sub forma unei mişcări oscilatorii, până când se atinge starea de echilibru în punctul 
).
Q
,
P
(
1
1
Diagrama de mai sus reprezintă procesul convergent al pânzei de păianjen, care constă în atenuarea în timp a fluctuaţiilor preţului şi a cantităţilor. Pentru a se produce convergenţa către o nouă stare de echilibru, elasticitatea cererii trebuie să fie mai mare decât elasticitatea ofertei. În caz contrar, are loc o creştere în timp a fluctuaţiilor, ceea ce corespunde unui proces divergent.