reducere oficială a valorii unei monede naţionale faţă de etalonul în care este exprimată. În sens larg, devalorizarea defineşte orice scădere a cursului de schimb al unei monede pe pieţele valutare, fiind sinonimă cu conceptul de depre- ciere valutară. În sens restrâns, devalorizarea este utilizată numai în condiţiile existenţei unui etalon monetar internaţional recunoscut, exprimând diminuarea conţinutului monedei în etalonul respectiv. D. este cauzată de o creştere puternică a preţurilor interne şi de persistenţa deficitului balanţei de plăţi externe. D. ieftineşte exporturile şi scumpeşte importurile, însă deteriorează concomitent raportul de schimb şi constituie o pierdere de venituri. D. concurenţială este cunoscută  şi sub denumirea de dumping valutar, ca instrument de concurenţă pe piaţa internaţională.