diminuare a puterii de cumpărare a monedei naţionale în procesul schimbului, îndeosebi ca urmare a inflaţiei prelungite şi a dezechilibrului balanţei de plăţi.  D.m. se manifestă în raport de bunurile economice oferite spre vânzare, în raport de preţurile crescânde ale acestora, faţă de aurul monetar şi faţă de puterea de cumpărare a altor monede naţionale. În funcţie de modul de raportare, d.m. poate fi internă – existenţa unei mase mai mari de bani în circulaţie, masă disproporţionată comparativ cu nevoia reală de bani; externă  – înrăutăţirea, scăderea cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu alte valute (v. Devalorizare).