dezechilibru monetar concretizat în restrângerea cererii de monedă, în condiţiile în care volumul producţiei naţionale rămâne acelaşi sau chiar creşte. Cauzele d.e. sunt multiple: restrângerea economiei de schimb monetar şi revenirea la economia naturală (barter, economie necontabilizată etc.); pierderea încrederii în moneda naţională cu toate efectele ei; blocajele financiare (v. Monetizarea economiei).