vineri

1 iulie, 2022

Dicționar Economic

DEMOGRAFIE

joi, 16 ianuarie, 2014

ştiinţă socială care studiază
fenomene şi procese privitoare la populaţie, printre
care: dinamica populaţiei (natalitate, mortalitate, spor
natural); structura acesteia (pe vârste, sexe, profesii,
grad de instrucţie, situaţie matrimonială); distribuţia
teritorială şi pe medii de viaţă socială (urban şi rural);
migraţia şi mobilitatea geografică etc. Apariţia d. se
situează în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
şi de atunci parcurge un proces complex de dezvoltare
şi modernizare. D. utilizează un ansamblu de metode
generale şi specifice de cercetare (statistice,
matematice), de analiză şi proiectări demografice etc.
Din cadrul d. s-au desprins mai multe discipline, cum
ar fi: d. economică; d. potenţială; d. istorică etc.
Decuparea unor astfel de discipline demografice se
realizează în funcţie de obiectivul urmărit în procesul
analizei. D. contribuie la fundamentarea măsurilor
de politică demografică. Aceasta din urmă proiectează
şi asigură înfăptuirea echilibrului dinamic între
dezvoltarea economică şi evoluţia populaţiei, în acord
cu exigenţele dezvoltării economico-sociale în timp
şi spaţiu (v. Populaţie).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: