proces monetar-material caracterizat prin scăderea durabilă pe termen lung a nivelului preţurilor, scădere rezultată dintr-un ansamblu de măsuri care vizează restrângerea cererii nominale pentru a reduce tensiunile asupra dinamicii crescătoare a preţurilor. În fapt, este vorba de o politică deflaţionistă, concretizată prin: reducerea cheltuielilor publice; creşterea presiunii fiscale pen- tru limitarea veniturilor disponibile ale populaţiei; restricţionarea creditului şi creşterea ratei dobânzii; limitarea creşterii salariilor şi a marjelor de profit; adesea, se recurge chiar la blocarea preţurilor (v. Inflaţie, Dezinflaţie).