(v. BALANŢA COMERCIALĂ) deficit AL BALANŢEI DE PLĂŢI, sumă cu care plăţile (cheltuielile) din cadrul balanţei depăşesc încasările (veniturile), adică soldul negativ al balanţei. D.b. de p. este în general curent, provenind din soldul negativ al schimburilor de mărfuri, al tranzacţiilor invizibile, precum şi al transferurilor de capital efec- tuate într-un an. Atunci când d.b. de p. se acumulează pe mai mulţi ani, devenind cronic, constituie o datorie externă, cu efectele specifice ale acesteia asupra economiei naţionale (v.  Balanţă de plăţi).