perioada scursă până când rezultatele unui mix de politici macroeconomice devin vizibile. Orice politică macroeconomică are asociate patru tipuri de decalaje temporale: 1. decalajul de recunoaştere – perioada de timp necesară ca guvernul să realizeze că este necesară aplicarea unei politici macroeconomice con- crete; 2. decalajul decizional – timpul necesar ca guvernul să elaboreze şi să adopte decizia privind o anumită politică ce va fi implementată; 3. decalajul de implementare – timpul necesar ca politica macroeconomică adoptată să fie aplicată (depinde de structura guvernamentală); 4. decalajul efectelor – timpul necesar măsurării efectelor economice urmărite. Decalajele temporale mai mici determină reducerea incertitudinii. (v. Politici macroecono- mice).