miercuri

29 iunie, 2022

Dicționar Economic

AVUŢIE NAŢIONALĂ

vineri, 6 august, 2021

>, totalitatea bunurilor existente la un moment dat într-o anumită  ţară, indiferent de forma de proprietate în care se află. Volumul total al a. unei ţări nu rezultă însă din însumarea posesiunilor individuale şi publice. Activele financiare (acţiuni, obligaţiuni etc.) şi sol- durile băneşti în moneda naţională deţinute de agenţi economici nu intră în avuţia naţională. De asemenea, din mărimea acesteia se scade datoria externă şi se adaugă creanţele asupra străinătăţii. În componenţa a.n. intră: atât bunurile tangibile, cum sunt resursele naturale, bunurile produse şi acumulate sub forma de capital real sau de bunuri durabile de consum etc.; posesiuni intangibile cum sunt abilităţile şi experienţa în producţie a populaţiei, cunoştinţele tehnico- ştiinţifice şi stocul de informaţii etc. Pe măsura pro- gresului tehnico-ştiinţific  şi economic al unei ţări, creşte ponderea părţii din a.n., care este rezultatul unor investiţii intangibile, sporind rolul acesteia ca potenţial productiv al economiei şi rezervor generator de venituri pentru populaţie.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: