(1) termen care desemnează
reglarea automată a unor sisteme. (2) În cibernetică
şi în teoria generală a sistemelor, principiu care
presupune că toate procesele care se desfăşoară într-un
sistem vor ajunge la un echilibru fără intervenţia unor
forţe din afara sistemului. În ştiinţa economică,
principiul autoreglării a fost anticipat de Adam
Smith în celebra sa lucrare “Avuţia naţiunilor” sub
forma principiului “mâinii invizibile”.