politică economică prin care un stat,
apreciind ca suficiente resursele de care dispune, nu
dezvoltă relaţii economice cu alte state. În sens larg,
a. reprezintă expresia unei anumite “închideri” în
raport cu comerţul, capitalurile, valorile şi tehnicile
din restul lumii, ceea ce conduce la formarea unei
 economii naţionale izolate. Practicarea a. poate avea
ca justificare evitarea dependenţei economice, culturale
şi chiar politice de alte state. Dacă a. totală constituie
o excepţie, există în schimb ţări care practică a. în
grade diferite. În condiţiile actuale ale creşterii
interdependenţelor dintre statele lumii, a. conduce la
efecte negative grave, în primul rând economice, pe
termen mediu şi lung.