luni

25 septembrie, 2023

Dicționar Economic

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTI-LOR DIN ROMÂNIA (A.G.E.R.)

vineri, 6 august, 2021

>, organizaţie pro- fesional-ştiinţifică neguvernamentală, nonprofit, independentă, în afara partidelor politice, întemeiată pe principii de democraţie deplină şi reală, de utilitate publică şi naţională, care îşi propune să contribuie la sporirea rolului şi eficienţei muncii economiştilor în procesul dezvoltării economiei româneşti, pentru asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii şi formulării concluziilor practice ce izvorăsc din viaţa economică,  ţinând seama de contextul realităţilor noastre şi de experienţa mondială. A.G.E.R. a luat fiinţă prin înscrierea la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu încheierea nr. 36 din şedinţa de la 24 ianuarie 1990. Are personalitate juridică  şi este constituită pe termen nelimitat, fiind menită  să contribuie la unirea şi valorificarea potenţialului crea- tor al economiştilor în vederea sporirii substanţiale a aportului lor, la ridicarea sistematică a eficienţei eco- nomiei româneşti  şi la asigurarea competitivităţii internaţionale a acesteia. Pentru atingerea obiectivelor sale,  A.G.E.R. creează grupuri, comisii etc. de specialitate, organizează manifestări  ştiinţifice în vederea studierii şi dezbaterii de probleme eco- nomice, teoretice şi practice, ale economiei naţionale şi internaţionale.  A.G.E.R. are publicaţii proprii, editură, biblioteci de specialitate, centru de docu- mentare, centru de perfecţionare profesională etc. De asemenea, are centre de consultanţă şi expertiză care acordă, prin membrii Asociaţiei, pe bază de convenţie sau contract, asistenţă ştiinţifică-economică unităţilor şi instituţiilor care o solicită. Membrii A.G.E.R. sunt cetăţeni români care au studii economice superioare, indiferent de naţionalitate, convingeri politice, religioase etc. şi care respectă statutul Asociaţiei. Pot
deveni membri şi cetăţeni ai altor state, cu statut de membri asociaţi sau membri de onoare. Primul preşe- dinte al A.G.E.R. a fost ales academicianul Nicolae N. Constantinescu, care a funcţionat în această calitate până în anul 2000, când s-a stins din viaţă. Membrii A.G.E.R. pot fi individuali sau colectivi (întreprin- deri, instituţii, asociaţii cu preocupări similare etc.). Organele de conducere ale A.G.E.R. sunt: Congresul, Consiliul Naţional de Conducere, Biroul Consiliului Naţional de Conducere, Comisia Centrală de Cen- zori. Congresul al IV-lea al A.G.E.R. din 25 mai 2001, de la Bucureşti, l-a ales ca preşedinte al A.G.E.R. pe profesorul universitar doctor Paul Bran, rector al Academiei de Studii Economice Bucureşti. A.G.E.R. promovează cercetările academice, atât teoretice, cât şi practic-aplicative, studiază experienţa proprie şi mondială, şi promovează o ştiinţă econo- mică profund umanistă, organizează dezbateri asupra celor mai însemnate probleme economice şi economico-sociale româneşti  şi internaţionale. Punctul de vedere al A.G.E.R., care angajează Aso- ciaţia, se exprimă în documente special adoptate şi aprobate de organele ei stabilite de conducere.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: