(v. DUMPING)
ANTREPRENOR, (1) persoană fizică sau juridică care se obligă, pe baza unor clauze şi condiţii
contractuale, să execute diferite lucrări (industriale, de construcţii etc.) în beneficiul altei persoane sau organizaţii, în schimbul unei sume de bani dinainte convenite. (2) Tip de agent economic reprezentativ în economia de piaţă, care adoptă un comportament de esenţă activă  şi novatoare, specific sistemelor economice bazate pe concurenţă, risc şi iniţiativă privată. În această accepţiune antreprenorul este sino- nim cu întreprinzătorul, termen mai frecvent utilizat în literatura de specialitate din ţara noastră (v. Întreprinzător).