marți

26 septembrie, 2023

Dicționar Economic

ANALIZĂ STRUCTURALĂ

vineri, 6 august, 2021

>, metodă de cercetare ştiinţifică care îşi propune să studieze structurile sistemelor, cu scopul de a evidenţia principalele legături dintre elementele acestora, precum şi transformările interne care modifică raporturile dintre aceste elemente. Punctul de plecare al metodei se află în Teoria Generală a Sistemelor  şi în Structuralism. A.s. constă într-un ansamblu de procedee axate pe recunoaşterea şi compararea diferenţelor, a reţelelor structurale care dezvăluie transformările posibile, astfel încât relaţiile dintre elementele unui sistem să rămână invariante atunci când elementele sunt supuse variaţiei. Aplicarea în domenii diverse de cercetare, de la antropologie şi lingvistică, până la studiul afecţiunilor nervoase, metoda structurală relevă valenţe multiple ale conceptului de structură. Metoda structurală a cunoscut şi aplicaţii în domeniul economic. Încă din 1929, E. Wageman considera, în lucrarea sa “Structur und Rhythmus der Weltwirtschaft”, că în analiza ciclurilor economice trebuie să se ţină seama de particularităţile structurilor diferitelor economii naţionale. Suedezul J. Akerman arată în lucrarea “Structures et Cycles Économiques”, din 1957, că evoluţia structurilor economiilor naţionale  şi instabilitatea în funcţionarea acestor structuri reprezintă principalele cauze ale fluctuaţiilor ciclice ale dezvoltării economice. Importante eforturi de identificare a structurilor macroeconomice au fost făcute  şi de economiştii de orientare marxistă, economişti care revendică paternitatea metodei structurale în operele lui Karl Marx. Dincolo de exagerările metodologice sau chiar ideologice, metoda structurală, ca şi conceptul de structură rămân instrumente importante de analiză macroeconomică. În prezent, metoda input-output, fundamentată de Wasily Leontief, ca de altfel întregul sistem al
Contabilităţii Naţionale, implică un ansamblu de instrumente ale analizei structurale prin care se caută să se identifice din timp disfuncţionalităţi apărute în sistemul economic naţional  şi să se evidenţieze propagarea unor anumite efecte la nivel macroeconomic. În general, teoriile privind dinamica structurilor macroeconomice sunt legate de teorii şi modele ale creşterii şi dezvoltării economice. O bună parte a acestor modele de creştere/dezvoltare ma- croeconomică au şi variante multisectoriale (v. Abordarea sistemică).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: