indicator sau mărime statistică cu care se măsoară, compară  şi caracterizează activitatea economică a unei ţări, obţinut prin însumarea, după anumite reguli, a unor operaţii, fluxuri sau rezultate economice realizate de agenţii (unităţile) din ţara respectivă. Termenul a apărut în contabilitatea naţională sau sistemul conturilor naţionale. Într-o serie de ţări, pentru a desemna acelaşi conţinut, se foloseşte termenul de indicator sintetic.