operaţie economico-statistică de fundamentare a metodologiei de stabilire a relaţiilor dintre diferitele variabile individuale de efort (consumuri de factori, investiţii, economii ale menajelor etc.) şi de efecte (producţie de bunuri şi servicii, diferite alte favorabilităţi)  şi cele corespunzătoare acestora la nivelul economiilor ţărilor. Adesea, se susţine că a. reprezintă procesul de însumare specială a indicatorilor cantitativi şi calitativi de la nivelurile microeconomice şi deter- minarea, pe această bază, a indicatorilor macro- economici. În fond, calcularea produsului intern brut, de pildă, nu este altceva decât a. valorilor adăugate brute de către unităţile economice autonome.