(1) modalitate prin care cel ce
doreşte să lanseze un împrumut prin emisiunea de
titluri de valoare (obligaţiuni) acceptă ofertele sau
propunerile de capital şi/sau de dobânzi pe care i le
fac deţinătorii de disponibilităţi băneşti care doresc
să le plaseze în titlurile respective.
Propunerile care convin celui ce lansează împrumutul
sunt reţinute, adjudecate sau acceptate. A. poate avea
loc în două variante: a) emitentul acordă (vinde)
titlurile de valoare, obligaţiunile şi acceptă sumele
care i-au fost propuse, începând cu cele mai
avantajoase pentru el; b) emitentul acordă (vinde)
titlurile de valoare la acelaşi curs sau preţ pentru toate
ofertele, sau propunerile primite până acoperă suma
ce doreşte să o împrumute. (2) Expresie prin care se
confirmă acceptarea celei mai avantajoase propuneri
de preţ pe care o face un cumpărător participant la o
licitaţie publică de bunuri (v. Licitaţie).