venit al unităţilor econo- mice din comerţ, al comercianţilor a cărui mărime se determină ca diferenţă dintre preţul de vânzare a mărfii către alţi agenţi economici participanţi la activităţile comerciale sau către consumatorul final şi preţul de achiziţionare a bunului respectiv. Mărimea sa relativă, respectiv, rata adaosului comercial se stabileşte fie în mod liber, fără nici o restricţie, fie pe baza unor reglementări. Dincolo de eventualele reglementări, dimensiunile a.c. trebuie să asigure atât acoperirea cheltuielilor de funcţionare efectuate de comerciant, cât şi obţinerea unui anumit profit.