semne, instrumente, valori monetare, care exprimă lichiditatea însăşi sau pot fi rapid convertite în bani, deci au un înalt grad de lichiditate (bonuri de tezaur, cecuri). Datorită naturii lor,  a.l. nu rămân timp îndelungat în patrimoniul agenţilor economici.