principiu care evidenţiază o
relaţie directă între volumul investiţiilor nete (I) şi
modificarea venitului naţional (∆Y). Dacă notăm cu
Yt-1, Yt, Kt-1 şi Kt, venitul naţional şi, respectiv,
capitalul utilizat în perioadele t-1 şi t, atunci principiul
a. poate fi exprimat prin următoarea egalitate:
Kt – Kt-1 = a(Yt – Yt-1).
Întrucât Kt – Kt-1 = ∆K = It, iar Yt – Yt-1 = ∆Y,
I = a ∆Y, iar coeficientul de accelerare (a) = It/∆Y.
Aşadar, nivelul investiţiilor nete din perioada t
(variabilă dependentă) este determinat de modificările
intervenite în cererea agregată, respectiv, în venitul
naţional (variabile independente). În conformitate cu
principiul a., volumul investiţiilor din perioada t(It)
derivă din creşterea venitului naţional (Yt -Yt-1).
Presupunând că toate celelalte condiţii rămân
neschimbate (ceteris paribus), modificarea
procentuală a volumului bunurilor de capital este
egală cu cea a venitului naţional, între It şi ∆y existând
un raport direct proporţional. Principiul a. este
asimetric. El se aplică numai când capitalul cerut (Kt)
pentru realizarea unui anumit nivel al venitului
naţional (Yt) este mai mare decât capitalul disponibil
existent în perioada precedentă (Kt-1). În cazul în care
diferenţa dintre Kt şi Kt-1 este negativă, economia reală
poate să cunoască un proces de dezinvestiţie. Efectul

de accelerare vizează toate componentele investiţiilor
nete, deci inclusiv modificarea stocurilor de produse
finite, semifabricate, materii prime etc. Relaţia dintre
investiţiile nete şi modificarea venitului naţional este
exprimată şi de coeficientul capitalului. Însă, la a.
sporul venitului naţional din perioada t este
determinat de nivelul investiţiilor din aceeaşi
perioadă, iar la coeficientul capitalului creşterea
venitului naţional este determinată de investiţiile
efectuate în perioada precedentă (t-1). Aşadar, cele
două concepte exprimă relaţii de cauzalitate diferite
şi sunt utilizate în scopuri diferite. Principiul a. a
fost introdus în teoria economică de J.M. Clark şi
este folosit în explicarea fluctuaţiilor ciclice (v.
Multiplicatorul).