cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al ţării, înfiinţat la 1 aprilie 1866, în timpul Locotenenţei Domneşti, sub denumirea “Societate Literară Română”. Şi-a inaugurat efectiv activitatea la 1 august 1867, când a devenit “Societatea Academică Română”. Printre membrii societăţii figurau reprezentanţi iluştri ai tuturor provinciilor locuite de români. La 29 martie 1879 Societatea este declarată, prin lege, instituţie naţională, devenind A. R. În perioada 1948-1965 poartă denumirea de Academia Republicii Populare Române, iar în perioada 1965-1990, aceea de Academia Republicii Socialiste România. În perioada 1948-1989, A.R. şi-a pierdut din autonomie, ceea ce a făcut ca activitatea ei să fie sub nivelul exigenţelor ce stau în faţa cercetării  ştiinţifice  şi creaţiei cultural-artistice contemporane. Începând cu 5 ianuarie 1990, ea şi-a redobândit vechea denumire de A.R. Ea funcţionează cu 12 secţii ştiinţifice (Filologie şi literatură; Ştiinţe istorice  şi arheologice; Ştiinţe matematice; Ştiinţe fizice;  Ştiinţe chimice; Ştiinţe biologice; Ştiinţe geonomice; Ştiinţe tehnice; Ştiinţe agricole şi silvice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe economice, judiciare şi sociologice; Filosofie, Tehnologie, Psihologie şi Pedagogie; Arte, Arhitectură şi Audiovizual; Ştiinţă şi tehnologie informaţională). Pe lângă secţii, au fost constituite comisii de profil, cu caracter inter şi multidisciplinar. Are patru filiale: Iaşi, Cluj, Timişoara şi Târgu Mureş. În subordinea  A.R. se află peste 50 de institute şi centre de cercetare ştiinţifică. A.R. decernează, anual, premii pentru con- tribuţii deosebite, originale, în diferite domenii ale ştiinţei  şi culturii. În domeniul economic, acordă premiile “P-S. Aurelian” şi “Virgil Madgearu”. În cadrul A.R. funcţionează Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologice, care îndrumă şi coordonează următoarele institute şi centre economice: Institutul naţional de cercetări economice; Institutul de economie naţională; Institutul de economie mondială “Costin Murgescu”; Institutul de economie a industriei; Institutul de economie agrară; Institutul de prognoză economică; Institutul de finanţe, preţuri şi probleme valutare “Victor Slăvescu”; Centrul de informare şi documentare economică; Institutul de cercetări economice “Gheorghe Zane” (v. Iaşi).