marți

28 iunie, 2022

Dicționar Economic

a.c. dinamice.

vineri, 6 august, 2021

uielile 
şi costurile 
oportunităţii 
Anglia Portugalia 
Bunurile Cheltuieli 
Costurile 
oportunităţii Cheltuieli Costurile 
oportunităţii 
Vin (1 galon) 
120 
120/100 (6/5) 
80 
80/90 (8/9) 
Pânză (1 yard) 
100 
100/120 (5/6) 
90 
90/80 (9/8) 
că o parte semnificativă a schimburilor comerciale externe are loc între filialele societăţilor multina- ţionale, schimburi mai ales cu produse intermediare. Aceste mutaţii în comerţul mondial, împreună cu alte caracteristici ale economiei mondiale, au pus sub semnul întrebării multe din coordonatele principiului ricardian al avantajelor competitive relative. De pildă, astăzi este greu de acceptat ideea că folosirea factorilor de producţie se face cu aceeaşi eficienţă în toate ţările participante la schimburi. De asemenea, nu se mai justifică neluarea în consideraţie a costurilor cu transportul şi nici abstragerea de taxele vamale. Pe baza tuturor acestor noi caracteristici, specialiştii au fundamentat principiul a.c. dinamice. Conform acestui principiu, eficienţa comerţului exterior depin- de mai ales de modul în care sunt folosiţi factorii de producţie de către ţările specializate, de capacitatea unităţilor economice de a se angaja în procesul con- curenţial pe pieţele internaţionale şi mai puţin sau deloc de înzestrarea lor cu resurse şi factori de producţie. A.c. depind de aspectele: starea factorilor şi combinarea lor; cererea internă; existenţa industriilor pe orizontală şi relaţiile dintre ele; strategia şi structurile întreprinderilor; concurenţa şi climatul internaţional; acţiunea guvernamentală. O ţară, se ştie, nu dispune de toate condiţiile care pot asigura a.c. Dar lipsa unor avantaje este suplinită prin existenţa unor condiţii avantajoase deosebite de alt gen. Insuficienţa avan- tajelor interne, de pildă, poate fi atenuată sau anulată prin racordarea cu eficienţă a ţării la diferite uniuni zonale sau planetare. Guvernele pot transforma (prin politici bine concepute şi susţinute) dezavantajele com- parative – absolute şi relative – în a.c. (v. Avantaj comparativ absolut, Avantaj comparativ relativ, Paradoxul Leontief).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: