vineri

8 decembrie, 2023

Dicționar Economic

TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ

joi, 16 ianuarie, 2014

proces de transformări radicale, profunde, în structurile de proprietate şi economice ale producţiei de bunuri şi servicii ce se produc în fostele ţări comuniste în vederea instaurării preponderenţei proprietăţii private şi a concurenţei, a mecanismelor de piaţă liberă în reglarea activităţii agenţilor economici. În cadrul acestui proces sunt esenţiale privatizarea activităţii agenţilor economici, liberalizarea folosirii pârghiilor economico-financiare (preţ, dobândă, curs de schimb etc.)  şi adoptarea unor politici  şi  mecanisme macroeconomice care să favorizeze restructurarea activităţii de producţie după criterii de eficienţă economică competitivă, compatibile în timp şi spaţiu cu criteriile social-umane  şi ecologice pe care le impune dezvoltarea durabilă. Succesul t. la e. de p. depinde de rapiditatea cu care noile structuri economice ating parametrii de performanţă  şi de gradul de suportabilitate a costurilor sociale pe care le antrenează acest proces. Date fiind complexitatea şi dificultatea t.  la e. de p., ca şi inexistenţa unei experienţe istorice asemănătoare, este necesar ca acest proces să fie bine condus, reforma care îl transpune în practică să fie corelată şi aşezată pe baze juridice şi pe mecanisme economico-financiare adecvate, astfel încât ea să nu se prelungească nejustificat în timp şi nici să nu sporească insuportabilele costuri sociale ale realizării ei. Ţinând seama de particularităţile t. la e. de p. în fostele ţări comuniste, este esenţial, pentru succesul acestui proces, să se echilibreze eficienţa economică competitivă cu justiţia socială necesară. Teoretic, sunt două puncte de vedere pentru înfăptuirea t. la e. de p.: rapid şi treptat. Practic, date fiind complexitatea şi dificultatea acestui proces, înfăptuirea noilor transformări în
structurile de proprietate şi tehnico-productive, pe baza unor noi reglementări care să favorizeze şi să fluidizeze mecanismele pieţelor concurenţiale, nu se poate realiza cu succes decât treptat, cu ajutorul unor programe şi măsuri corerente, compatibile în timp şi spaţiu, de pe poziţia intereselor agenţilor economici naţionali, a integrării competitive a ţării respective în structurile economice europene (v. Economie de piaţă).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: