luni

8 august, 2022

Dicționar Economic

EFECT DE ANTRENARE

joi, 16 ianuarie, 2014

expresie a inter-
dependenţei care se manifestă în economie, în raport
de conexiunile care se formează între două sau mai
multe fenomene, sau procese economice. E. de a.
poate să fie: a) simplu, când conexiunile apar în
cadrul relaţiei directe dintre două elemente sau grupe
de elemente, şi b) propagat, când conexiunile sunt
rezultatul multiplelor legături care se formează între
fenomene şi procese economice, sub forma unui lanţ
de acţiuni succesive. Sub aspect teoretic, dar şi din
punct de vedere practic, o importanţă deosebită o are
e. de a. propagat. E. de a. propagat în economie este
rezultatul unităţii şi interdependenţelor fazelor
reproducţiei în cadrul circuitului economic; existenţei
unor corelaţii tehnico-economice obiective în fiecare
(fază) a activităţii economice, între factorii de pro-
ducţie şi efectele obţinute; adâncirii şi diversificării
diviziunii sociale a muncii în profil de ramură şi
teritorial; specializării şi diversificării producţiei nu
numai pe plan naţional, dar şi mondial; acţiunii
reciproce, multilaterale şi complexe dintre cerinţele
sociale şi evoluţia economică, interacţiunii intereselor
economice la nivelul fiecărei verigi organizatorice a
sistemului economic etc. Analiza e. de a. propagat
trebuie să ţină seama de raporturile de cauzalitate şi
de relaţiile funcţionale. În exprimarea lui trebuie să
avem în vedere că relaţiile funcţionale, deşi au întot-
deauna un fundament cauzal, ele oglindesc nu numai
raporturi nemijlocit cauzale, ci şi raporturi de
condiţionare reciprocă, de structură, de variaţie
concomitentă a doi sau mai mulţi parametri economici
sub acţiunea aceluiaşi ansamblu de cauze etc.
Cunoaşterea e. de a. în economie are avantajul că,
pentru a obţine schimbările dorite în viaţa economică,
nu este întotdeauna necesar să se acţioneze asupra
cauzelor imediate ce le-ar putea genera, ci este
suficient, ba chiar recomandabil, uneori, să se
intervină asupra factorilor aparent îndepărtaţi, ale
căror efecte se multiplică, în timp şi spaţiu,
producând, în final, efectele scontate (v. Creştere
economică, Legi economice).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: