duminică

19 martie, 2023

Dicționar Economic

CERERE DE ACTIVE FINANCIARE

joi, 16 ianuarie, 2014

sumele de bani folosite pentru cumpărarea de acţiuni  şi obligaţiuni, de alte înscrisuri, ce atestă participarea deţinătorului lor la activele şi beneficiile viitoare ale emitenţilor acelor titluri. În cadrul acestor tranzacţii, fluxurile monetare spre piaţa capitalurilor apar deci ca un scop economic bine precizat şi pe termen lung (pe perioade mai mari de 1 an sau fără termen). C. de a.f. pe termen lung este exercitată, de regulă, de gospodăriile familiale (menaje) şi de unele instituţii financiare (casele de pensii, societăţile de asigurări etc.). Dimensiunile c. de a.f. sunt rezultatul an- ticipărilor realizate de cumpărătorii potenţiali în ceea ce priveşte: randamentul, câştigul potenţial, riscul investiţiilor în titluri de valoare, lichiditatea acestora. Randamentul unei obligaţiuni, de pildă, se determină ţinându-se seama de faptul că venitul generat de această hârtie de valoare (cuponul) rămâne fix până la scadenţă. În plus, răscumpărarea obligaţiunii implică plata unei sume egale cu valoarea nominală la scadenţă (v. Acţiuni, Obligaţiuni, Piaţa financiară, Piaţă a capitalului).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: